Resulta fascinant observar de prop com es genera el coneixement científic.

Comence a pensar que era veritat. Hauria resultat molt més fàcil escriure una novel·la.