Paorosa anticipació

Martines de Pasqually havia predit, amb paorosa anticipació, coses sensacionals, com per exemple la Revolució Francesa, la segona Guerra Mundial i l’anticolonialisme. Va predir també l’anglès bàsic, la crítica estilística i els poetes socials.

—Joan Perucho, Històries apòcrifes.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *