in Uncategorized

La qualitat dels pinsos

L’any passat, en una revisió rutinària, els metges de la mútua em van descobrir que tinc l’estructura genètica d’un porc espí. Els resultats de les anàlisis, em deien, són inequívocs, i m’en­senyaven uns llargs llistats de xifres que no po­dien esperar pas que entengués. Evidentment vaig demanar una segona opinió, una tercera i una altra encara. Cada especialista que vaig con­sultar va ratificar el diagnòstic. L’origen del tras­torn, tanmateix, els era desconegut. Algun va atribuir-lo a les hormones o a les carns dubtoses que d’un temps ençà s’introdueixen en els pinsos.

El pitjor de tot és que ara en la Seguretat Social ja no em volen atendre i he hagut de buscar una clíni­ca veterinària de pagament.

Write a Comment

Comment