Sorted for ease of scribbling

http://www.independent.co.uk/arts-entertainment/books/features/sorted-for-ease-of-scribbling-5544661.html

Do artists need narcotics even more than ordinary people? Richard Davenport-Hines examines authors’ habits.

The Independent ens ofereix una breu introducció històrica a l’ús de les drogues pels escriptors: Wilkie Collins va escriure La pedra lunar sota els efectes del làudanum. W. H. Auden esmorzava amfetamines. Allen Ginsberg va veure Déu mentre es masturbava i va decidir potenciar aquest tipus d’experiències per mitjà de l’LSD. Que això millorés la seva ment o la seva poesia, opina l’autor de l’article, resulta dubtós.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *